• Home
  • /
  • Етажни разпределения

Етажни разпределения

Моля, свържете се с екипа ни за продажби за подробна информация на тел. +359 886 977 877
/Секция “A”, Секция “B”, Секция “C”, Секция “D”, Секция “E”/Изтеглете етажни разпределения:
  СЕКЦИЯ “А”:
Етажни разпределения във формат(.pdf):

ПАРТЕР ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 2 ЕТАЖ 3 ЕТАЖ 4 ЕТАЖ 5
  СЕКЦИЯ “B”:
Етажни разпределения във формат(.pdf):

ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 2 ЕТАЖ 3 ЕТАЖ 4
  СЕКЦИЯ “C”:
Етажни разпределения във формат(.pdf):

ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 2 ЕТАЖ 3 ЕТАЖ 4 ЕТАЖ 5
  СЕКЦИЯ “D”:
Етажни разпределения във формат(.pdf):

ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 2 ЕТАЖ 3 ЕТАЖ 4 ЕТАЖ 5.v1 ЕТАЖ 5.v2 ЕТАЖ 6
  СЕКЦИЯ “E”:
Етажни разпределения във формат(.pdf):

ЕТАЖ 1 ЕТАЖ 2 ЕТАЖ 3 ЕТАЖ 4 ЕТАЖ 5 ЕТАЖ 6
Back to Top